Ziemassvētkos

Sākums / Ziemassvētkos

„Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu,

Sētā nāk rūķīt`s ar dāvanu maisu.

Atnāca, nolika priekšnamā klusi

Un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi.

Ne manīja sētnieks, ne ierējās suns,

Bet kur tas bij bijis, – gaiši iedegās guns.”

/Vilis Plūdonis/

___________________________________________________________________

„Balts ceļš caur tumsu lokās,

Un tālē zvaigznes māj –

Kāds siltas, mīļas rokas

Pār zemi svētot klāj.”

___________________________________________________________________

„Katrā brīnumsvecītē

Mazs brīnumiņš,

Ne čiku, ne grabu

Sēž iekšā viņš.

Kad pāri eglītes pleciem

Sidraba vītnes vijas un jūk,

Tad ziņkārais brīnums

Laukā sprūk!” (Vitauts Ļūdēns)

___________________________________________________________________

„Ar zvaigznītēm rotāta debestelts…

Pa logiem mirdz svecītes skaistas;

Kur skatāties, stari kā šķīstīts zelts

Plūst, vizuļo, zalgo un laistās.”

___________________________________________________________________

„Ziemassvētkos tādu sparu,

Kas uz priekšu velk ar varu.

Un ja dzīvē ir kas smags,

Lai tas būtu naudas maks!”

___________________________________________________________________

„Es ticu, ka ir debesis,

Kur laimes bērni mīt,

Kur saulīte daudz spožāki

Un mīlīgāki spīd.

Es ticu, ka ir brīnumi,

Kas necerēti nāk

Un daiļu sapņu pasauli

Ap sevi radīt sāk.

Es ticu, ka ir laimība,

Kas svētās liesmās mirdz;

Un, ja tā visa nebūtu,

Vai justu mums tad sirds?”

___________________________________________________________________

„Šī nakts ir debess vārtus atvērusi,

Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku,

Un naktī šai uz katra galvas klusi

Dievs svētot uzliek savu mīļo roku.” (V. Mora)

___________________________________________________________________

„Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā,

Šai naktī sirds spēj mieru gūt

Un Svētā Bērna tuvumā

Mums gribas labiem, mīļiem būt.

Mums gribas degt un starot tā

Kā svecei egles zariņā,

Ikvienam roku noglāstīt

Un laipnu vārdu pasacīt…” /A. Lūsis/

___________________________________________________________________

„Lai Ziemassvētkos tev bagāts galds,

Lai sirdī miers un ticība mūžībai.”

___________________________________________________________________

„Aiz loga ietinies sarmā

Mieg vientulīgs sils.

Pār zemi nāk ziemas svētku vakars

Zvaigžņoti zils.”

___________________________________________________________________

„Sidrabiņa lietutiņš lija,

Ziemassvētku vakarā.

Visi sīki žagariņi

Sudrabiņu vizināja.”

___________________________________________________________________

„Ar ticību brīnumam šajā pasaulē raugies,

Kaut zini – varbūt, ka vispār tā nav.

Bet vai tad brīnums nav pati šī dzīve un draugi,

Kas allaž par tevi nomodā stāv?”

___________________________________________________________________

„Svētsvinīgi klusē sili sniega ziedos balti zili,

Aizsnigušas visas bēdas.

Lēni, lēni lido sniegi, lai tie it kā saldi miegi

Apņem visas ļaužu bēdas, neatstāj nevienas pēdas..”/E.Zālīte/

___________________________________________________________________

„Ar spārnu pārslotu kā eņģelis mani skar

Pa ielām klīstot sniedziņš šovakar.

No tālās bērnības pār mani zvaigznes birst,

Un ugunīs un ziedos tumsa mirst.

Ar spārnu pārslotu balts eņģelis mani skar,

Un augšā zvaigžņu kori dzirdēt var.”/K.Skalbe/

___________________________________________________________________

„Ziemassvētku skaistums, tas ir pārsteigums,

Kas nāk ar mīlas gaišumu, ar ticību un optimismu.”

___________________________________________________________________

„Nepelnītu laimi, lai Ziemassvētki nenes,

Jo nelīdzēs te glaimi, tā pazudīs no zemes.”

___________________________________________________________________

„Cerību un sapņu vīnu,

Dzirkstošu un brīnumainu,

Iedzer Ziemassvētkos baltos,

Reibsti svētkos mīļos, saltos.”

___________________________________________________________________

„Lai tavi sapņi skaistākie ierodas Ziemassvētku rītā,

Pamodina tevi un kļūst par īstenību.”

___________________________________________________________________

„Brīnumdaiļa mēnesnakts, tu ar savu burvīgumu,

Tālā, baltā spožumā apņem visu debessjumu.

Brīnumdzidrā mēnessnakts, patiesība, sapņojums,

Kuri dzīvē pušu lauzti, tavu staru smalkumā, tiek no jauna kopā austi.

Brīnumviedā mēnessnakts, tavā dziļā klusumā, nogrimst visas zemes bēdas,

Tavā lielā spožumā, izgaist visas dzīves pēdas.

Brīnumlielā mēnessnakts.” /Aspazija/

___________________________________________________________________

„Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu,

Sētā nāk rūķīts ar dāvanu maisu.

Atnāca, nolika priekšnamā klusi,

Un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi.

Ne manīja sētnieks, ne ierējās suns,

Bet, kur tas bij bijis, gaišs iedegās guns.”/V.Plūdonis/

___________________________________________________________________

„Kā nerimtīgu straumju kritums,

Caur naktīm un caur dienām dimd.

Pilns gaidu garais gadu ritums,

Un sapņus nes uz debesīm.

Nu atkal gads ir ceļa jūtīs,

Un zemes ilgas sauļup slīd

Ak, aizdedz gaismu mūsu krūtīs,

Kas dzīve vienmuļībā spīd!” /J. Ziemeļnieks/

___________________________________________________________________

„Arvien, arvien vēl sapnis sirdi saista,

Un augšā ceļ, kas laiku tumsā rakts.

Cik mīļa bij, cik brīnišķīgi skaista

Reiz bērnu dienās Ziemassvētku nakts.

No tāles šurp pa mēmiem ledus kloniem,

Pa sniega lauku klusi nāca tā.

Un pāri tai ar zvaigžņu miljoniem

Kā ziedošs koks bij debess mirdzošā.”/J.Ziemeļnieks/

___________________________________________________________________

„Autiem klāta baltu baltiem,
Zeme maigu miegu snauž.
Ziemas saule stariem saltiem
Tumšās sila priedes glauž.

Ledus pārslas kokos glīši
Zib un spīd, un spulgo tā.
Kā spīd raibie vizulīši
Mātesmātes vainagā.

Galvu slēpis, tup uz zara
Spārnots gaisa ubadziņš,
Vai varbūt par pavasara
Dzīru dziesmām sapņo viņš?

Noriet saule sarkansārti,
Zelta liesmas logos spīd,
Veras vaļā zvaigžņu vārti,
Klusām nakts uz zemi slīd.”
/R.Blaumanis/

___________________________________________________________________

„Gaisā sniedziņš sidrabaini laistās,
Augsti torņos zvani saldi dzied:
Visas sejas laimīgas un skaistas,
Ielu uguns panorāma zied.

Aizvējā pie dzelžu sētas baltas,
Kur zem kokiem gaiši mirdz kāds nams,
Skrandains puisīts stāv viens pats un skatās,
Kailos pirkstus dvašā sildīdams.

Lūk, tur augšā, otrā stāva logā,
Dziesma skan, un sveču gaismā maigs
Noliecies pār bērniem baltā rotā,
Ziemassvētku vectētiņa vaigs.

Un aiz sētas dzelžainas un saltas,
Kur starp kokiem tikko redzams nams,
Skrandains puisīts stāv uz ielas baltas,
Kailos pirkstus dvašā sildīdams.”
/J.Ziemeļnieks/

___________________________________________________________________

„Kas tur skaņ, kas tur reib,

Viņas kolna lejeņā?

Atīt svātki dancōdami,

Snīgu gaisā spardēdami.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Ai, bagāti Ziemassvētki,

Pastaliņu pūdētāji,

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Man kājiņas nenoautas.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Kas man koču i nedeva

Ziemassvētku vakarā.

Lai tam zirgs mežā skrēja,

Ar visiem lemešiem.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Ziemassvētku vakarā

Ēdam dzīvu labībiņu.

Māte veca, meita jauna

Nevarēja malti iet.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Nāc Dieviņi šovakar

Uz manim ciemoties.

Sveces dega, ne skaliņi

Nava dūmu istabā.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Dedziniet gaišu guni,

Laidiet Dievu istabā.

Dieviņš brauca pār kalniņu

Sudrabotu mētelīti.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Ja Ziemassvētku rītā uzceļas agri, tad visu gadu neaizgulēsies.”

___________________________________________________________________

„Mazliet sniega, mazliet prieka, mazliet spēka, mazliet grēka. Bet visvairāk mīlestības!”

___________________________________________________________________

„Pār sasalušo zemi

Balts dvēseļu putenis iet.

Ziemsvētku zvaigzne

Kā zelta roze debesīs zied…”/A. Krūklis/

___________________________________________________________________

„Gribas, lai baltā pasaulē

Balti sniegi snieg.

Un uz baltiem lielceļiem

Balti cilvēki iet.

Un lai baltos cilvēkos

Baltas domas dzimst,

Un lai baltās darbdienās

Balti svētki ir.”(I. Ziedonis)

___________________________________________________________________

„Ziemassvētki naudu skaita

Ledus kalna galiņā;

Tekat, bērni, kalniņā,

Vedat viņus lejiņā.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Gausi nāca, nu atnāca

Tie bagāti Ziemassvētki:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Nāk pār kalnu kūpēdami.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Ai, bagāti Ziemassvētki,

Lejiņā nogājuši!

Tekam, veci, tekam, jauni,

Velkam svētkus kalniņā.” /L.t.dz./

___________________________________________________________________

„Kur lai šovakar es lieku savu Ziemassvētku prieku?

Vai lai dod to kaķīšam – prieks lai sēž uz ūsām tam?

Vai lai dod to sunīšam – prieks lai sēž uz astes tam?

Vai lai eglītei dod viņu – manu prieka spožumiņu?

Lai tas mirdz uz zaļa zara un, lai visiem prieku dara?”/V.Ļūdēns/

___________________________________________________________________

„Putniņš pārlidoja,

Vakars nolaidās.

Visos ciema logos

Sveces iedegās.

Tie bij Ziemassvētki,

Kas tur ieradās

Un ar savu gaismu

Namos apmetās.”/B.Martuževa/

___________________________________________________________________

„Aiz līka bērza, aiz taisnas priedes

Zaķīšu ģimene eglīti dedzina.

Sniega svecītes, ledus liesmiņas,

Tās pie zvaigznītēm aizdedzinātas.

Svecītes deg – vai vējš vai sals,

Ne ūsas apsvilt var, ne degungals.”/V.Ļūdēns/

___________________________________________________________________

„- Māmiņ, baltā ziema klāt,

Iešu Duksi vizināt! –

Duksis pretī spirinās,

Nesēd Andra kamanās,

Bet, kad tās no kalna skrej,

Līdzi lec un jautri smej.

Ezeriņš, raug, aizsalis

Lejā viz kā spogulis.

Tur jau puikas slidinās.

Sniedziņš lēni lidinās,

Un pār visu maigs un liegs

Viegli dvašo ziemas prieks.”/K.Skalbe/

___________________________________________________________________

Trīs baltas patiesības nemanāmas iet pa gadu takām,

Ir pirmā LABESTĪBA katrā vārdā, ko viens otram sakām,

Tai blakus GODĪGUMS, kam jāvalda starp mums,

Un ja vēl PIENĀKUMS, šiem diviem mērķiem līdzi iet,

tad šajā dienā, citas laimes neprasiet.”

___________________________________________________________________

“Aizsūtiet pasaulē gaišu domu

un nedomājiet par tās ceļu!

Tā aizies, apies pasaulei apkārt

un atgriezīsies pie Jums.”

___________________________________________________________________

“Atver plaukstas,

Ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt.

Paņem visam gadam, visam mūžam

Baltu, baltu, tīru sniegu līdz.” /M.Spūle/

___________________________________________________________________

“Ir katrai dienai Jaunā gadā,

Kā skaistam, jaukam sapnim būt

Un katram sapnim, katrai domai

Par dzīves īstenību kļūst!”

___________________________________________________________________

Atgriezties uz sākumu
WhatsApp chat