Sievietei

Sākums / Sievietei

„Kad Tevi satiku – pats nezinu, ko daru:

Ne laipni pasmaidīt,

Ne kaut ko runāt varu.

Prom, garām aizsteidzos pilns nevaldāmām liesmām.

Un ilgi drebu vēl, kā izbēdzis no briesmām.”/J.Ziemeļnieks/

___________________________________________________________________

„Ne kara sieviete ir mēģinājusi aizliegto augli,

Bet katra ir ziņkārīga, kā tas garšo.”

___________________________________________________________________
„Viens sieviešu daudzums ir vēsās,

Jo šīs sievietes vēl nav atradušas to vīrieti,

Kas būtu pratis tās iededzināt.”/R.Lotārs/

___________________________________________________________________

„Sievietes arvien dod vairāk, nekā apsola.”

___________________________________________________________________

„Neizmērojama ir sievietes pacietība:

Viņa vien vārda “Mīla” dēļ spēj noklausīties miljoniem nevajadzīgu vārdu.”

___________________________________________________________________

„Sievietes godkārība ir viens no trūkumiem, kas rada viņas burvību.”

__________________________________________________________________

„Ko sieviete neprot izsacīt ar lūpām, to viņa izsaka ar asarām.”

__________________________________________________________________

„Balles sievietēm ir visu cerību piepildītājas.”

__________________________________________________________________

„Labs vīns un skaista sieviete ir kā divas saldas indes.”

__________________________________________________________________

„Ja kurp velnam aiziet nav laika, tur viņš sūta vecu sievu.

Bet, kur viņš jūtas par vāju -tur skaistu sievieti.”

__________________________________________________________________

„Dažreiz neviena banka, neviens uzņēmums nespēj maksāt tik augstus procentus, kā sieviete.”/K.Ieviņš/

___________________________________________________________________

„Sievietei vēl vairāk nekā vīrietim dvēsele atspoguļojas sejā.”

___________________________________________________________________

„Sieviete ir vienmēr tajā pārliecībā, ka slikta tā paliekot vīriešu dēļ,

Bet laba – tas jau esot tieši viņas dabā…”

_____________________________________________________________________
„Lai saprastu sievieti un iegūtu īstu mīlu – vajadzīgs saprāts.”/M.Dekobrā/

__________________________________________________________________

„Sieviete ir paradīze miesai, elle dvēselei un šķīstīšanas uguns kabatai.”

__________________________________________________________________

„Sievietes ir tas tīkls, ar kuru sātans apmežģī vīriešus.”/Muhameds/

___________________________________________________________________

„Sieviete ir tas radījums, kuram griba prāta vietā.”

__________________________________________________________________

„Sieviete: dzīves medus, cukurzirnis dzīves pākstī, ziemassvētku eglīte cilvēces tirgū un brīnišķīga spirāles lielajā pasaules mašīnā.”

___________________________________________________________________

„Sieviete ir kā zieds: viens tas nesniedz baudu, bet no daudziem sāk sāpēt galva.”

___________________________________________________________________

„Sieviete – dabas pēdējais vārds un pirmais smaids. No sievietes nopūtām radās dzeja, no viņas balss – mūzika un no viņas kāju iemītās pēdas -izauga puķes.”

__________________________________________________________________

„Es pazīstu sievietes! Ja tu kaut ko gribi, viņas to negrib. Tak, ja tu to negribi, tad viņas katrā ziņā grib!” /P.Terencijs/

__________________________________________________________________
„Sieviete ir vispateicīgākā dabas kļūda.”

__________________________________________________________________

„Sievietes ir kā tauriņi, kas no desmit ugunīm izvēlas to, kura visgaišāk spīd un deg.”

__________________________________________________________________

„Muļķis tas, kas uzskata sevi par sievietes pazinēju.”

__________________________________________________________________

„Sievieti nav zinājis pat Dievs, citādi viņš to nebūtu radījis.”

__________________________________________________________________

„Ir vienmēr bīstami par sievietēm teorētiski spriest, attiecībā uz viņām likumu nav – ir tikai notikumi.”/Č.Darvins/

__________________________________________________________________

Atgriezties uz sākumu
WhatsApp chat