Jāņos

Sākums / Jāņos

“Kur Jānīti guldīsim,

Alutiņa piedzērušu?

Apinīšu dārziņā,

Zem apiņu lapiņām.” /L.t.dz./

_________________________________________________________________
“Plūciet, meitas, mīkstas zāles,

Taisiet vietu Jānīšam.

Jānīšam galva sāp.

No aliņa dzērumiņa.” /L.t.dz./

________________________________________________________________

“Jānīšam zelta josta,

Sudrabiņa zobentiņš.

Mirdz jostiņa, spīd zobens

Pa vārtiem ieejot.”/L.t.dz./

__________________________________________________________________

“Eita, meitas, lūkoties,

Ko ved Jānis vezumā.

Puišiem veda līgaviņas,

Meitām staltus arājiņus.”/L.t.dz./

_________________________________________________________________
“Ai, Jānīti, Dieva dēls,

Ko tu ved vezumā?-

Meitām vedu zīļu rotas,

Puišiem – cauna cepurītes.”/L.t.dz./

__________________________________________________________________

“Grezni, grezni Jānīts jāja

Appušķotu kumeliņu.

Grezni dzied mūs‘ māsiņa,

Rožu dārzu laistīdama.”/L.t.dz./

_____________________________________________________________

“Klausiet jauni, klausiet veci

Dievs ienāca namiņā.

Dievs ienāca namiņā,

Pašā Jāņu vakarā.”/L.t.dz./

_____________________________________________________________

“Jānīts brauca katru gadu,

Atved ziedu vezumiņu.

Še saujiņa, te saujiņa

Lai zied visa pasaulīte.”/L.t.dz./

_____________________________________________________________
“Jānīts pina vainadziņu,

Vītolā sēdēdams;

Pin, Jānīti, dod man vienu,

Man jāiet tautiņās.”/L.t.dz./

_____________________________________________________________

“Pa gadskārtu Jānīts nāca

Savus bērnus apraudzīt,

Vai tie ēda, vai tie dzēra

Vai darbiņu padarīja.”/L.t.dz./

____________________________________________________________

“Ik gadiņu Jānīts nāca

Savus bērnus apraudzīt.

Nu ienāca mūs mājā

Pašā Jāņu vakarā.”/L.t.dz./

____________________________________________________________

“Paldies saku māmiņai,

Ka Jānīti vārdā lika.

Kad atnāca Jāņu diena,

Visi Jāni daudzināja.” /L.t.dz./

____________________________________________________________

“Visa laba Jāņu zāle,

Ko plūc Jāņu vakarā.

Vībotnīte, papardīte,

Sarkanais āboliņš.”/L.t.dz./

____________________________________________________________

“Kad atnāca Jāņu diena,

Es varēju priecāties.

Ziedēj‘ pļava, ziedēj‘ nora,

Ziedēj‘ visas mežmalītes.”/L.t.dz./

____________________________________________________________
“Visu gadu dziesas krāju

Sudrabiņa vācelē.

Pašā Jāņu vakarā

Izbārstīju pagalmā.”/L.t.dz./

_____________________________________________________________

“Visu gadu dziesmas krāju,

Jāņu dienu gaidīdama.

Nu atnāca Jāņu diena,

Nu dziesmiņas jāizdzied.”/L.t.dz./

_____________________________________________________________

“Tev, liepiņa, platas lapas,

Apsedz manu vainadziņu.

Jāņu nakti lietus lija

Sudrabiņa lāsītēm.”/L.t.dz./

____________________________________________________________

“Jāņa diena, svēta diena,

Aiz visām dieniņām.

Jāņu dienu Dieva dēls

Saules meitu sveicināja.”/L.t.dz./

_____________________________________________________________

Atgriezties uz sākumu
WhatsApp chat